Bericht

Bijeenkomsten Smart grids: radicale systeemverandering of stap voor stap?

Geplaatst op 15 juli 2022, 16:05 uur
Illustration

Op initiatief van Maarten de Vries van TKI Urban Energy organiseren we vanuit de Club van Wageningen twee bijeenkomsten rondom lokale initiatieven en Smart Grids. Als u geinteresseerd bent kunt u zich aanmelden bij de secretaris.
 
Achtergrond
We willen in de bijeenkomsten Smart Grids 'ontrafelen'. Wat zijn een Smart Grids? Voor welke doelen kun je ze inzetten? Hoe komen ze tot stand en welke actoren spelen daarbij een rol? En hoe borgen de publieke waarden in dat proces? Aan de andere kant willen we het gesprek voeren over het energiesysteem van de toekomst. Er zit een spanning tussen de radicale oplossingen die vaak de huidige marktordening onder druk zetten en de oplossingen die vanuit de huidige marktordening redeneren. We merken dat deze denkrichtingen vaak tegenover elkaar gezet worden wat zorgt voor patstellingen. Zijn de publieke waarden echt anders georganiseerd in het slimme energiesysteem van de toekomst?

We organiseren twee bijeenkomsten:

  • Maandag 19 september, 10:00 - 12:00 uur, online
    De eerste bijeenkomst richten we op publieke waarden: Hoe worden publieke waarden geborgd in lokale energie-initiatieven? Deze bijeenkomst is online en zal twee uur duren.
  • Maandag 26 september, 10:00 - 12:00 uur, Utrecht
    De tweede willen we het hebben over de marktordening. Daarbij stellen we de vraag: Kunnen we de spanning tussen radicale systeemverandering en de huidige marktordening gebruiken? Arash Aazami en Hans Schneider delen beide hun visie op de vraag. Deze bijeenkomst is in Utrecht en zal twee uur in beslag nemen.
Deel dit:
1 reactie

Jos Roling

ma 18 juli 2022 15:13
Naar mijn mening moeten we decentrale oplossingen ontwerpen die aan het huidige systeem kunnen worden toegevoegd. Een cruciale requirement daarbij is dat decentrale (autonome) toevoegingen een "emergent" effect hebben dusdanig dat het een black-out voorkomt.
Ik neem graag deel aan beide sessies