Wij staan voor een eerlijke, inclusieve en democratisch bestuurbare digitale energiemarkt.

Lunchvideo: We moeten het hebben over Silicon Valley platformen in de energietransitie

Wie we zijn

De Club van Wageningen is een verandernetwerk van invloedrijke voortrekkers van energiebedrijven, netbeheerders, de wetenschap, prosumers, de overheid en startups. Voortrekkers die de kernwaarden eerlijk, inclusief en democratische bestuurbaarheid willen behouden in het energiesysteem van de toekomst. Gemeenschappelijke overtuiging: we kunnen het immens complexe vraagstuk van de digitaliserende energietransitie alleen oplossen met alle actoren uit het energiesysteem. Onze activiteiten:

  • We brengen het netwerk persoonlijke titel bij elkaar, onder andere op onze bijeenkomsten. Op die bijeenkomsten gelden de Chatham House Rules zodat iedereen als individu vrij kan spreken;
  • We ontdekken vanuit verschillende perspectieven wat de moeilijke systeemvragen zijn zodat we ze begrijpelijk kunnen maken voor alle actoren;
  • We stellen fundamentele vragen ten aanzien van die systeemvragen, gekoppeld aan publieke waarden en geinspireerd door onze missie;
  • We delen inspiratie met elkaar over mogelijke oplossingen, denk bijvoorbeeld aan nieuwe producten en diensten, concepten of technologische innovatie.

Vervolgens gaat iedereen in haar eigen context weer aan de slag, met een beter begrip en inspiratie voor oplossingen. Vaak in een samenwerking met iemand uit het netwerk.

Meld je aan

Iedereen die werkt aan de energietransitie en die vastloopt op het gebied van digitalisering of juist goede oplossingen kent nodigen we van harte uit om zich aan te sluiten bij de Club van Wageningen. Doe dat alleen als je achter de missie staat, want dat is ons uitgangspunt. We willen graag weten waar je tegenaanloopt of welke inspiratie je hebt waarmee we delen van de complexe energiepuzzel kunnen kraken.

 

Meld je aan op de site. Dan:

  • kunnen we je uitnodigen voor de bijeenkomsten;
  • kan je berichten plaatsen die automatischvia de nieuwsbrief verspreid worden;
  • kan je helpen vraagstukken te ontrafelen;
  • kan je jouw vraagstuk delen met de community;
  • inspiratie krijgen van deelnemers aan het netwerk die ook werken aan oplossingen.