Activiteit

Hoe worden publieke waarden geborgd in lokale energie-initiatieven?

maandag 19 september 2022 , 10:00 - 12:00 uur
Illustration

Op initiatief van Maarten de Vries van TKI Urban Energy organiseren we vanuit de Club van Wageningen twee bijeenkomsten rondom lokale initiatieven en Smart Grids. Deelname is op uitnodiging en zal online plaatsvinden. Er zijn een aantal open plekken beschikbaar.

We willen in de bijeenkomsten Smart Grids 'ontrafelen'. Wat zijn Smart Grids? Voor welke doelen kun je ze inzetten? Hoe komen ze tot stand en welke actoren spelen daarbij een rol? En hoe borgen de publieke waarden in dat proces? Aan de andere kant willen we het gesprek voeren over het energiesysteem van de toekomst. Er zit een spanning tussen de radicale oplossingen die vaak de huidige marktordening onder druk zetten en de oplossingen die vanuit de huidige marktordening redeneren. We merken dat deze denkrichtingen vaak tegenover elkaar gezet worden wat zorgt voor patstellingen. Zijn de publieke waarden echt anders georganiseerd in het slimme energiesysteem van de toekomst?

Dit is de eerste bijeenkomst, die gaat over publieke waarden: Hoe worden publieke waarden geborgd in lokale energie-initiatieven?

Meld u bij de secretaris als u geinteresseerd bent.

Deel dit: