Bericht

Wegbereiders deel 3: Willem Poterman van HanzeNet

Geplaatst op 5 januari 2022, 12:46 uur
Illustration

Arash Aazami, Linda van Duivenbode en Xander Smit interviewde vijf wegbereiders van de digitaliserende energiewereld: vijf inspirerende verhalen over pionieren in de energietransitie.

Deze keer interviewden we Willem Poterman van HanzeNet.

Met HanzeNet ontwikkelt hij oplossingen die meer balans in ons energienetwerk moeten brengen. Het zo lokaal mogelijk opwekken, gebruiken, opslaan en verhandelen van energiestromen, vormt hierbij de sleutel. Hoewel de eerste pilots lopen, is er nog een lange weg te gaan. ‘Wij proberen technologie uit de 21ste eeuw in te passen in een systeem dat is gebouwd op 20ste eeuw-denken.’

Wat is HanzeNet en wat doen jullie? 

Willem: ‘Wij zijn een startup die technologie ontwerpt en implementeert om vraag en aanbod van energie bijeen te brengen. Het is belangrijk dat wij het energiesysteem niet gaan leegtrekken of ‘overloaden’. We richten ons daarom op oplossingen die de lokale balans in het energienetwerk kunnen creëren. Door energiestromen zoveel mogelijk lokaal te houden, helpen wij met het realiseren van de energietransitie.’

Hoe maken jullie dit concreet?

‘Wij hebben onder meer de HanzeBox ontwikkeld. Dit slimme doosje maakt real-time inzichtelijk hoeveel energie een huishouden opwekt en verbruikt. Daarnaast biedt de box nóg een mogelijkheid: energie verhandelen. Via een handelsplatform op de blockchain maken wij peer-to-peer energie-uitwisseling mogelijk. Dit gebeurt op een decentrale manier, zonder tussenkomst van derden. Jouw data blijft in het doosje en verlaat de meterkast niet. We zijn de HanzeBox aan het testen bij de leden van energiecorporatie Lochem Energie en in een pilot in de stad Groningen.’ 

Hoe kijken jullie naar kernwaarden eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar irt digitalisering?

‘Deze kernwaarden sluiten naadloos aan bij onze missie. Wij willen oplossingen ontwikkelen om energie zo lokaal, direct en gelijktijdig mogelijk in te zetten. Wij hebben hiervoor een decentraal besturingssysteem ontworpen dat open source is. Door met een eigen blockchain te werken, wordt het mogelijk om energie zo eerlijk en transparant mogelijk via een gedistribueerd systeem te verhandelen.’ 

‘Het ontbreekt in Nederland aan een incentive om ook de grote systeempartijen mee te krijgen’

Welke zaken waar je geen invloed op hebt beperken je in jullie groei? 

‘Het is de grote uitdaging om technologie uit de 21ste eeuw in te passen in een systeem dat is gebouwd op 20ste eeuw-denken. Dit kost tijd. Zeker in Nederland. In België zijn ze bijvoorbeeld al verder met het invulling aan de Europese EU-Directive die het voor corporaties en particulieren mogelijk maakt om onderling energie te verhandelen. Wij weten niet wanneer we dit in Nederland kunnen gaan doen. Ja, je kunt een ontheffing krijgen voor  een pilot project van een aantal jaren . Maar dit bouwt niet lekker. Ook ontbreekt het in Nederland aan een incentive om grote systeempartijen mee te krijgen.’  

Hoe kijk je naar de transitie? Wordt deze eerlijker en inclusiever? 

‘We horen bijna elke dag dat ons net volloopt, dat het verzwaard moet worden, dat er meer koper in de grond moet. Ik ben ervan overtuigd dat je dit voor een groot deel kunt voorkomen. Door energie zo lokaal mogelijk op te wekken, te gebruiken, op te slaanen te verhandelen kun je grote stappen zetten in de energietransitie. Wek energie op met zonnepanelen, gebruik buurtbatterijen om overschotten op te slaan en verhandel energie zo lokaal mogelijk. De technologie is er. Het is nu vooral een kwestie van gewoon gaan doen.’ 

Wat moet er hiervoor gebeuren?

‘Dat het huidige systeem op de kop gaat. En dat systeem is lastig te doorbreken. Er zijn zoveel belangen en grote spelers mee gemoeid. Bovendien staan de technologische oplossingen die wij bieden in schril contrast met een overheid en veel reguliere bedrijven in de energiemarkt die nog met gecentraliseerde ICT-systemen werken die nauwelijks met elkaar kunnen communiceren. . Toch weerhoudt ons dit er niet van om door te gaan. Om te laten zien dat het anders moet en kan om een energietransitie mogelijk te maken.De noodzaak om het anders te doen groeit, n en het moment dat we in Nederland die beweging moeten gaan maken komt snel naderbij. Wij zijn er klaar voor! 

Lees hier de andere interviews uit de serie

Deel dit: