Activiteit

Bijeenkomst ontwerpprincipes voor Home Energie Management Systemen (HEMS)

woensdag 22 mei 2024 , 9:00 - 13:00 uur

De Club van Wageningen en The Green Village organiseren een bijeenkomst over ontwerpprincipes voor Home Energie Management Systemen (HEMS) op woensdag 22 mei. De Club van Wageningen is een club van voorlopers die een eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar digitaal energiesysteem wil realiseren, The Green Village is een proeftuin waar voorlopers op het gebied van HEMS opstellingen testen.

Samen zien we dat slimme assets een vlucht nemen. Huishoudens hebben steeds meer slimme thermostaten, wasmachines, zonnepanelen, warmtepompen en soms een batterij. Of zijn bezig met slim laden van de auto. Tegelijk zien we dat het voor mensen onmogelijk is om die apparaten aan elkaar te verbinden en volledig te doorzien wie daar zijn voordeel mee doet en wat het ze oplevert. HEMS hebben de potentie dat op te lossen, maar die komen moeizaam van de grond.

In deze bijeenkomst stellen we de vraag:

“Wat is er nodig om huishoudens in positie te brengen om hun apparaten op een makkelijke manier te verbinden aan elkaar, los van de fabrikant. Hoe vergroten we de adoptiegraad én hoe zorgen we dat ze opeen eerlijke, inclusieve en democratisch bestuurbare manier een onderdeel kunnen zijn van het energiesysteem?"

Om partijen te helpen in het proces van de ontwikkeling van het digitale systeem heeft de Club van Wageningen de afgelopen jaren een set van ontwerpprincipes ontwikkeld. Voldoen de principes die we hebben? Of is het nodig daar iets aan te wijzigen. Om deze vragen te beantwoorden willen we in een werksessie verdiepen op een praktijkcasus. Dat doen we met bedrijven die HEMS aanbieden, wetenschappers, overheden én eindgebruikers. Het is een besloten sessie omdat we een goede mix van deelnemers bij elkaar willen hebben.

Wanneer u geinteresseerd bent, geeft u dat dan aan bij de secretaris.

 

Deel dit: