background

Invloedrijke voortrekkers uit de energiewereld werken samen aan de missie

De Club van Wageningenis een verandernetwerk dat ontstaan is in een drie daagse bijeenkomst in juli 2018 in Wageningen. Daar kwamen zo'n 50 van de beste denkers en doeners op dit gebied samen om de spelregels voor een eerlijke, inclusieve, democratisch bestuurbare digitale energiemarkt te ontwerpen.

Het verandernetwerk ambieert een eerlijke, inclusieve democratisch bestuurbare digitale energiemarkt. De club heft zichzelf op als de missie gerealiseerd is. De deelnemers zijn invloedrijke voortrekkers uit de energiewereld die de missie van de Club van Wageningen onderschrijven. Wij noemen ze rode bollen in het systeem, veranderaars. Ze werken bij energiebedrijven, netbeheerders, de wetenschap, prosumers, de overheid en startups. 

Het zijn mensen die beseffen dat het nodig is dat we af en toe uit onze dagelijkse context met onze dagelijkse uitdagingen stappen en het hele systeem bekijken en daar vrijwillig aan bijdragen. Mensen die beseffen dat er vraagstukken zijn die groter zijn dan hun eigen organisatie, waarbij je het soms gewoon even niet meer weet.

Ze spreken daarom in de context van de club niet namens hun organisatie, maar gebruiken wel hun kennis en ervaring bij het kijken naar de grote uitdagingen die we op willen lossen. Daarmee leveren de organisaties een bijdrage aan het geheel. Om te zorgen voor een veilige context werken op bijeenkomsten volgens de Chatham House Rule:

"When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed."

De club wordt gefaciliteerd door een klein team en met zo min mogenlijk middelen, we werken als volgt:

 • We brengen het netwerk van veranderaars bij elkaar;
 • We maken moeilijke systeemvragen begrijpelijk;
 • We stellen belangrijke vragen gekoppeld aan de missie;
 • We delen inspiratie over mogenlijke antwoorden.

Werken aan oplossingen doen de deelnemers zelf, in hun eigen context.

Verandernetwerk (Ruurd Priester)

image

Halfjaarlijkse bijeenkomst en online verdiepingssessies

Halfjaarlijks organiseren we vanuit de Club van Wageningen een bijeenkomst voor maximaal 60 genodigden waarin we door selectieve uitnodiging een goede veregenwoordiging uit het ecosysteem borgen. In de bijeenkomst kijken we met de deelnemers terug op het afgelopen half jaar, delen we inzichten en bespreken we welke vraagstukken in het komende half jaar van belang zijn. Tussentijds organiseren we tevens verdiepingsmomenten rondom specifieke onderwerpen. De doelstelling is om samen van de praktijk te leren hoe we de missie concrete invulling kunnen geven.

Van iedere bijeenkomst maken we een verslag.

image

De organisatie

De organisatie van de club is in handen van de procesbegeleiders. Richting wordt bepaald door de kerngroep. Dat is een groep invloedrijke vrijwilligers, samen vormen zij een vertegenwoordiging vanuit het gehele digitaliserende energiesysteem. De kerngroepleden bepalen de inhoudelijke koers. Ze dragen inhoudelijke vraagstukken aan en seleceteren de juiste deelnemers op het juiste moment. Het proces en de communicatie ligt in handen van de procesbegeleiders.

Kerngroepleden:

 • Aldert de Jongste (ECP vertegenwoordiger binnen de nationale Data Sharing Coalition)
 • Arash Aazami (Kamangir & the IoE initiative)
 • Harold Veldkamp (Programmadirecteur Digitalisering Topsector Energie) 
 • John Post (Adviseur digitalisering, energie en maatschappij)
 • Margrethe Bongers (RVO, adviseur MVI & M)
 • Maarten de Vries (Programmamanager Smart Energy TKI Urban Energy)
 • Martine Verweij (Director MVI-Energy)
 • Michiel Sintenie (Innovatie Manager Europa, Vattenfall)
 • Pallas Agterberg (Directeur Strategie Alliander)
 • Rinie van Est (Themacoordinator Rathenau Insituut binnen de werkprogrammathema’s Digitale samenleving en Democratische informatiesamenleving)
 • Romy Dekker (Researcher at Rathenau Instituut | Digital Society | Energy Transition | Radioactive Waste Governance | Public Participation)
 • Tijs Wilbrink (Director strategic partnerships at imec)

Proces begeleiding:

 • Michiel Damoiseaux (Procesbegeleider en facilitator bijeenkomsten, Perspectivity)
 • Xander Smit (Secretaris)