Samen leren van casuïstiek

Regelmatig organiseren we bijeenkomsten waarop we verdiepen op casuistiek om zo samen steeds beter te begrijpen hoe de digitale energietransitie vorm krijgt. Deze bijeenkomsten zijn op uitnodiging zodat we een goede veregenwoordiging uit het ecosysteem borgen en de juiste mensen aan boord hebben voor de vraag die op dat moment het meest belangrijk is. Tijdens de bijeenkomst verdiepen we op concrete vraagstukken, delen we inzichten en bespreken we waar we aan willen werken. We beogen een open inhoudelijke discussie en willen wat we leren graag breed delen. Om de openheid zoveel mogelijk te borgen zijn de deelnemers aanwezig op persoonlijke titel en hanteren we de Chatham House Rule:

"When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed."

Kijk in de agenda voor de geplande bijeenkomsten.

6 december 2021: 'Eenvoudig' modelleren lokale energiemarkt

Op initiatief van Michiel Sintenie organiseerden we een online bijeenkomst waarin we een demonstratie kregen van de tool van Grid Singularity. Leo Hille en Fatma Mohamed demonstreerde hun software waarmee iedereen een eigen energiemarkt kan simuleren rond een fysieke opwek en afname locatie. 

De tool en de potentiele waarde
In deze tool kan je de locatie waar je bezig bent met lokale opwek en opslag digitaal nabouwen met alle opslag en opwek mogelijkheden erin. Na het invullen van de noodzakelijke variabelen wordt een energiemarkt gesimuleerd. Wij hebben het idee dat deze tool enorm kan helpen bij het democratisch proces omdat de fysieke realiteit voor iedereen zichtbaar wordt zonder de onderliggende complexiteit te verliezen. Wat hebben we gedaan? In de bijeenkomst hebben we samen een energiecommunity van Nederland in de demo te gezet en daar de lokale markt gesimuleerd. Vervolgens vindt een gesprek plaats waarin we bespreken hoe deze tool kan helpen bij onze zoektocht naar de realisatie van een decentraal digitaal energiesysteem, dat eerlijk blijft, inclusief en democratisch bestuurbaar.

Bekijk de bijeenkomst terug op YouTube

 

 

image

8 oktober 2021: Startups en energiecoöperaties

De Club van Wageningen maakt zich sterk voor een eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar energiesysteem. In 2021 hebben we als Club van Wageningen steeds nadrukkelijker ingezoomd op de praktische invulling daarvan. In de Werkspoorkathedraal in Utrecht gaven wij op 8 oktober een vervolg aan die zoektocht. In een brede bijeenkomst keken we door de lens van startups en energiecoöperaties, die al in de praktijk werken aan digitale oplossingen, voor het toekomstig decentrale duurzame energiesysteem. Hoe lopen deze startups tegen het huidige systeem aan? Werken zij met andere uitgangspunten en wat zijn daarvan de consequenties? Lees hier het verslag

image

29 juni 2021: EnergieMatch: Hoe dan…?

image

Van Energiewet tot slimme wijken: in voorgaande bijeenkomsten van de Club van Wageningen lag de nadruk op het ontrafelen van vraagstukken die een nieuwe energiemarkt met zich meebrengt. Onderhand bewegen we ons naar een volgende fase. Eentje waarin wij ons meer en meer afvragen: hoé gaan we dit dan doen? Zo bogen we ons afgelopen juli over ‘EnergyMatch’. Dit concept laat zien dat de energiemarkt zich écht aan het ontwikkelen is. En dat steeds meer partijen de urgentie ervaren van de thema’s waarmee onze club zich bezighoudt. 

Met EnergyMatch is een flinke stap gezet om tot een blauwdruk voor een eerlijk, inclusief en democratisch systeem te komen. Maar er zijn ook nog losse eindjes. Daarom werd de denkkracht van de Club van Wageningen ingeschakeld om in drie sessies een antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Zijn de ontwikkelde ontwerpprincipes bruikbaar en zijn ze goed, concreet en compleet?
  2. Hoe kun je een realistisch verdienmodel voor energiedelen realiseren; en hoe kun je dit systeem hierdoor laten groeien?
  3. Hoe kan het ontwerp technisch gerealiseerd worden?

Lees hier het verslag

16 februari 2021: Een public stack voor onze laadinfrastructuur

De overheid mikt op 1,7 miljoen laadpalen in Nederland in 2030. Hiermee ontstaat een nieuwe infrastructuur die enorme impact gaat hebben op onze mobiliteit én de manier waarop wij met energie omgaan. Hoe kunnen wij voorkomen dat dit laadpalenlandschap een tweede internet wordt waarin Big Techs domineren? Wat moeten wij hiervoor bouwen, wat moeten wij borgen én hoe brengen we het ontwerpproces verder? Een gemêleerde groep kwam digitaal bijeen om deze vragen te onderzoeken. Lees hier het verslag.

image

2 februari 2021: Internetconsultatie nieuwe energiewet

image

De Elektriciteitswet en de Gaswet gaan ingrijpend op de schop. Doel: een nieuw wettelijk kader vormgeven dat de energietransitie én een veranderend energielandschap ondersteunt. Duidelijker, met minder regeldruk en in lijn met de Europese regels. In aanloop naar de internetconsultatie over deze wet, hield de Club van Wageningen een verdiepende discussie waarin deelnemers hun feedback konden geven. Hamvraag: wat is goed aan de wet én wat kan beter…?

Lees het verslag

2 december 2020: eigenaarschap over energiedata

Samen met de uitgenodigde deelnemers namen we op 2 december een prototype van een ‘getunede’ Slimme Meter onder de loep. Dit prototype bleek voer voor een interessante discussie. Hamvraag: hoe kunnen wij de digitale energie-infrastructuur in Nederland kwalitatief verbeteren? En hoe zorg je vervolgens voor een infrastructuur die de basis vormt voor een eerlijk, inclusief en democratisch energiesysteem?

 

Lees hier het verslag

image

28 oktober 2020: de slimste wijk van de wereld

Samen met de uitgenodigde deelnemers keken we 28 oktober naar een initiatief voor een nieuwe wijk in Helmond van UNSense: een ArchTech bedrijf en een spin-off van UNStudio. Een wijk waar de digitale energietranisitie ook de transitie van diensten en data rondom het huishouden raakt. Hoe krijg je dit eerlijk, inclusief en democratisch voor elkaar?

De vraag

Een van de use-cases waaraan wordt gewerkt betreft een project binnen het energie domein. De huizen in de woonwijk zijn in staat energie op te wekken en op basis van de uitgangspunten van het PDP, hebben inwoners van de verschillende huizen de mogelijkheid om energie met elkaar of andere wijken te verhandelen. Door data over hun energieverbruik en -opwekking met elkaar te delen, kunnen zij vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Een collectief overschot aan energie kan worden opgeslagen op een buurtbatterij, zodat ook peak shaving tot de mogelijkheden behoort. En, tenslotte, omdat het PDP het vormen van (energie)collectieven stimuleert, kunnen de inwoners binnen het collectief energie met elkaar delen en zich als collectief stevig opstellen richting energieleveranciers.

Bij de ontwikkeling van de energie case, kwam UNsense erachter dat er al veel gebeurt op het gebied van (het delen van) energie. Zij hebben de Club van Wageningen gevraagd te spiegelen en eigen ervaringen te delen.

Bekijk hier het verslag

image

5 maart 2020: aan de slag met drie cases

image

Op 5 maart 2020 kwamen we in Ede Wageningen weer bij elkaar om samen te onderzoeken wat er nodig is om te zorgen dat een verregaand digitaal energiesysteem eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar blijft. Dat gaat niet vanzelf.

Op 5 maart gingen we aan de slag met concrete cases van deelnemers uit ons netwerk. Zij proberen juist wel publieke waarden als eerlijkheid, inclusiviteit en democratische bestuurbaarheid als uitgangspunt te nemen en stappen te zetten, dat juist dit het nieuwe normaal wordt. Tegelijkertijd, lopen ze daarbij tegen ‘het huidige systeem’ aan. 

We hebben de cases visueel gemaakt, op een interactieve wijze (via objectopstellingen), waardoor duidelijk werd waar het huidige systeem de boel klem zet. Maar ook waar wellicht een interventie mogelijk is, waardoor er weer beweging ontstaat richting een gewenste (eerlijke, inclusieve, democratisch bestuurbare) duurzame energietoekomst. In het verslag zijn visualisaties opgenomen van de objectopstellingen.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

19 september 2019: Wat staat ons te doen?

Op 19 september 2019, komen zo’n 60 vertegenwoordigers vanuit ICT-bedrijven, energiebedrijven, start-ups en scale-ups, netbeheerders, overheid, wetenschap en prosumers bij elkaar voor de voortgangssessie van de Club van Wageningen in het Akoesticum in Ede. Een derde van de aanwezigen is er voor het eerst bij, de rest was eerder aanwezig bij de voortgangssessie in januari 2019 en/ of de meerdaagse toekomstverkenning in juni 2018.

We werken samen verder aan onze kernvraag:

“Hoe kunnen we een digitale energiemarkt realiseren waarin we de kernwaarden eerlijk, inclusief en democratische bestuurbaarheid behouden.”

We geven een vervolg aan de eerdere bijeenkomsten door voortgang delen in de ochtend en samen te werken in de middag. De te beantwoorden vraag van de dag:

“Wat kunnen we komend half jaar doen om onze missie te bereiken?”

Lees hier het verslag.

image

15 januari 2019: Tastbaar maken urgentie en concretisering vraagstuk

image

Op 15 januari 2019 vond de vervolgbijeenkomst van de Club van Wageningen plaats in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Op deze vervolgdag bogen wij ons over de volgende vraag:

"Hoe maken we de urgentie van het vraagstuk tastbaar en hoe zorgen we voor voortgang van onze initiatieven, op weg naar een eerlijke, inclusieve en democratisch bestuurbare gedigitaliseerde energiemarkt?"

Op deze dag zijn voor een groot deel dezelfde mensen aanwezig als tijdens de bijeenkomst in juni, ook zijn er een behoorlijk aantal nieuwe mensen aangehaakt. De aanwezigen representeren de zeven belangrijke stakeholdergroepen in dit vraagstuk: ICT bedrijven, energiebedrijven, wetenschappers, netbeheerders, start-ups en scale-ups, de overheid en prosumers.

De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn concrete casussen die we verwerkt hebben op de website in het onderdeel 'een nieuwe markt'

26 tot 28 juni 2018 - De verkenning van het vraagstuk

In oktober 2017 is door MVI-Energie - een maatschappelijk innovatieprogramma van de topsector energie - de ‘Week van de Governance’ georganiseerd, waar deze complexe problemen gesignaleerd werden. De aanwezige stakeholders gaven aan zich gecommitteerd te voelen om de handschoen op te pakken en te zorgen dat er wel actie gaat komen, op het juiste systeemniveau.

Bijeengekomen actoren (Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Alliander, MVI-Energie, Gemeente Almere, Universal Right) besloten om samen een diepgaande systeemverkenning te organiseren rond de vraag wat er voor nodig is om te komen tot de juiste spelregels voor digitale platforms waarop duurzame energietransacties plaatsvinden.

Daarom kwamen van 26 tot 28 juni 2018 zo'n 50 van de beste denkers en doeners op dit gebied samen om de spelregels voor een eerlijke, inclusieve, democratisch bestuurbare digitale energiemarkt te ontwerpen. Op deze bijeenkomst is de Club van Wageningen ontstaan.

Hier vindt u het verslag van de eerste bijeenkomst in Wageningen.

image