Projecten

In projecten werken deelnemers aan vraagstukken die door hen als belangrijk worden gezien om de missie te bereiken. 

Plaats een nieuw project
19 projecten
Naam van het project ?
Projectleider(s)
Local Inclusive Future Energy (LIFE) City Platform
Hans Roeland Poolman
TROEF: Sharing Energy
Dennis van Goch
Public Stack: laadinfrastructuur
Socrates Schouten
Odyssey
Michiel Sintenie
Visualiseren casuistiek
Energie als verbinding
Louis Dietvorst
HanzeBox
Willem Poterman
Workshop organiseren tijdens SDG Action Day - 25 sept 2020
Robin van der Peijl
Open Source P1-device
Wilbert Prinssen
Het Land van 't Oude Maasje
Elke den Ouden
Klimaatplein Heusden
Elke den Ouden
2STiC: Security, stability and transparency of inter-network communications
Victor Reijs
Dorpsmolen op zee
Auke Hoekstra
A Smarter Grid
Paul Peters
Publieke waarden en governance
Edwin Edelenbos
Distributed Trust Consortium - NWO call
Louis Dietvorst
Value Interaction Potluck
Energiedata en IoT apparaten: afspraken en standaarden
René Montenarie
Internet of energy
Tijs Wilbrink