Project
Idee

Local Inclusive Future Energy (LIFE) City Platform

Geplaatst op 23 juli 2021, 11:49 uur

Doel van het LIFE project is om een gebiedsplatform te ontwikkelen voor slim energiemanagement en dit toe te passen om verregaande verduurzaming in het ArenApoort gebied te realiseren. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit innovatieve en toekomstbestendige energiemanagementsysteem is dat het ten goede komt van de gehele buurt.

Met het platform moet slim energiegebruik worden gestimuleerd, en wordt het mogelijk om op een betrouwbare en betaalbare manier bij te dragen aan de flexibilisering van het (lokale) energiesysteem, waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige warmte-infrastructuren zoals warmtenetten, WKO's en warmtepompen. Op basis van een verkennende studie zou er een grote hoeveelheid aan flexibiliteit kunnen worden ontsloten in het ArenApoort gebied. Door het gebruik van het LIFE platform zou de piekbelasting op het elektriciteitsnet met zo’n 20-40% kunnen worden gereduceerd als lokale gebruikers en producenten slim energie met elkaar uitwisselen. De JCA met haar zonnepanelen en batterij van 2.8 MW speelt hierbij een centrale rol doordat zij hiermee ook tijdelijk overtollig geproduceerde energie kan opslaan.

Toelichting

Het wordt een breed toepasbaar en integraal platform voor gebieds-energiemanagement waar meerdere, sterk variërende eindgebruikers op aangesloten worden. Het ArenAPoort gebied wordt als use case gebruikt bij de ontwikkeling, zodat hier (lokale) energieservices zoals congestiemanagement, balanshandhaving en spanningskwaliteit kunnen worden ingezet om de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het energiesysteem te vergroten. 

Aan dit project werken we met een brede groep partners waaronder drie kennisinstellingen, energienetwerkbeheerder Liander, Gemeente Amsterdam, technologieontwikkelaar Spectral, lokale buurtbewonervertegenwoordigers CoForce en de Johan Cruijff ArenA (JCA) als projectmanager.

LIFE is een  Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) project dat valt onder het subsidieprogramma van EZK en LNV.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Uiteindelijk zal het platform helpen met het versnellen van de energietransitie door (1) inpassing van duurzame opwek te vereenvoudigen, (2) de business case van duurzame initiatieven te verbeteren door flexibiliteit waarde te geven, (3) het gebruik van de huidige energie infrastructuur te optimaliseren en daarmee benodigde netverzwaring te verminderen en (4) de directe omgeving van lokaal opgewekte duurzame energie (warmte en elektriciteit) te voorzien door deze naar omliggende woonwijken te distribueren. Essentieel hierbij is dat het een inclusief platform wordt waarbij alle buurtbewoners en lokale partijen de mogelijkheid krijgen om niet alleen gebruiker te zijn, maar ook kunnen profiteren van de collectieve inspanningen in het gebied.

Deel dit: