Project
Lopend

Het Land van 't Oude Maasje

Geplaatst op 24 oktober 2019, 07:40 uur

Van onderop en samen met de gemeente Heusden de omgevingsvisie voor Het Land van ‘t Oude Maasje maken.

Toelichting

De kernen gaan samen een plan opstellen voor het ruimtelijk inpassen van klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en energietransitie. Met deze aanpak ‘van onderop’ worden klimaat- en energievraagstukken bespreekbaar gemaakt en de inwoners, ondernemers en organisaties gestimuleerd met oplossingen te komen. De ideeën worden samengevoegd tot een omgevingsvisie, waarin de samenhang tussen alle aspecten van de leefomgeving uitgewerkt is (ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed) en samen met de gemeente uitgevoerd.

Gewenst resultaat 
Gedeelde integrale visie op de leefomgeving in Het Land van 't Oude Maasje, waarin alle aspecten een plek krijgen: natuur, biodiversiteit, energie, klimaatadaptatie, economische activiteiten etc.
Deel dit: