Project

Klimaatplein Heusden

Geplaatst op 24 oktober 2019, 07:35 uur

Samen werken en samenwerken aan het klimaat. 

Klimaatplein Heusden verbindt de mensen in de kernen die dromen van een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving en willen samenwerken en samen werken met andere betrokken inwoners en belanghebbenden om dit te realiseren. 

Toelichting

Met de verschillende kernen en wijken uit de gemeente Heusden invulling geven aan de duurzaamheidsopgaven in de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, door van elkaar te leren en samen te werken op onderwerpen die onze eigen kern of wijk te boven gaan.

Gewenst resultaat 
Elke kern heeft zijn eigen aandachtspunten en eigen aanpak. Door samenwerking willen we de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen en samenwerken waar dat meerwaarde oplevert. We willen als kernen blijven doen wat we vinden dat we moeten doen op onze eigen manier, maar daarbij ook elkaar helpen en versterken.
Door samen te werken zijn we ook een serieuze gesprekspartner voor de gemeente. De gemeente Heusden maakt serieus werk van de aanpak ‘van onderop’, en streeft ernaar de dromen van inwoners mogelijk te maken.
Lopend
Deel dit: