Project
Lopend

Publieke waarden en governance

Geplaatst op 10 juli 2019, 23:15 uur

De Werkgroep Publieke Waarden bestaat uit deelnemers die vinden dat de Publieke Waarden onder druk staan in de energietransitie en met de opkomst  van digitalisering. Onze uiteindelijke hoofddoelstelling is dus om de Publieke Waarden te borgen in een digitale energiemaatschappij.
 
We vinden het zelf moeilijk om de oorzaak van het onder druk staan van de Publieke Waarden goed te duiden en te beschrijven. Daar komt bij dat we merken dat er discussie is welke Publieke Waarden we dan bedoelen en welke betekenis we geven aan die Publieke Waarden. Tot slot is er de Hoe?-vraag: Hoe geven we vorm aan de discussie over de Publieke Waarden, zodat die uiteindelijk goed geborgd worden.

We vinden dat de Publieke Waarden niet door een partij bepaald kunnen worden, ook niet door een brede multi stakeholder groep, zoals de Club van Wageningen. We gaan dus niet de inhoud bepalen. We gaan wel komen tot een proces, al dan niet geconcretiseerd tot een handboek/toolkit en uitgewerkte cases waarmee iedereen die bij de transitie is betrokken een Publieke Waarden-discussie kan voeren. Dat is de eerste stap die we willen zetten: Iedereen die bij de energietransitie en digitalisering is betrokken, moet zich bewust zijn van het belang van Publieke Waarden en in staat zijn om daarover de dialoog aan te gaan. Om dit te ondersteunen heeft de Werkgroep begin 2019 een notitie opgeleverd, geschreven door Marga Edens en Rinie van Est, waarin Publieke Waarden voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.  

Deel dit: