Project

Value Interaction Potluck

Geplaatst op 14 mei 2019, 13:19 uur

Een "multi" perspectief (digitaal) experiment in ontwikkeling. Potluck is de metafoor van een gemeenschappelijke tafel ('de meent') waarop deelnemers (vrijwillig) zelf resources leveren (eten, drinken, ...) en ter plekke zelf innovatief recepten bedenken en uitproberen (innoveren). We wilden het potluck idee gebruiken als inspiratie om te onderzoeken of zo'n "multi" receptuur gebaseerd initiatief ook kan gaan werken als we het in de energietransitie context plaatsen en bijvoorbeeld meerdere sectoren samen laten innoveren. 

Op basis van deze "multi" mindset denken we dat veel vraagstukken beter en/of sneller en/of goedkoper opgelost kunnen worden dan wanneer aangevlogen vanuit een "eenvoudige" "single" mindset. Enkele kernwoorden:

  • polygovernance, naar aanbeveling van Elinor Ostrom's Nobelprijs theorie over "Governing the Commons". Haar kernboodschap: de Wereld is complex, het slechtste wat je dan kunt doen is de governance proberen eenvoudig te maken. Hierdoor ontstaan allerhande afgeleide problemen maar ook discriminatie, inequaliteit etc. Het implementeren van "complexe" governance is door Ostrom wetenschappelijk onderbouwd en uitvoerig gedocumenteerd.
  • multipotent naar vraagstukken kijken, meervoudige waardecreatie door koppeling van individuele vraagstukken die gebundeld veel meer maatschappelijke impact kunnen creeëren
  • multi-actor (netwerk model) i.p.v. het veel eenvoudiger consument-producent denken
  • multi-sector, door te innoveren over sectorgrenzen heen ontstaan exponentieel meer verbindingsmogelijkheden en daarmee ook potentiële innovatiemogelijkheden
  • pluralist economie denken, i.p.v. te focussen op nagenoeg uitsluitend theoretische bedachte neo-klassieke economische dogma's, vanuit meer economische theoriën kijken naar meervoudige waardecreatie en experiental opbouwen van theorie i.p.v. vanuit theoretisch dogma proberen de economie te besturen
  • multi-market, i.p.v. alleen een (financieel) economisch geordende markt, kan een meervoudig marktmodel ook combineren tussen in-cash, in-kind en intangible waardewisselingen
  • i.p.v. gecentraliseerde architectuur, gedecentraliseerde architectuur
  • i.p.v. gecentraliseerd leiderschap, participatief leiderschap
  • ...
Idee
Deel dit: