Project
Lopend

Energiedata en IoT apparaten: afspraken en standaarden

Geplaatst op 3 mei 2019, 17:24 uur

Deze werkgroep richt zich op de relevantie en mogelijke totstandkoming van afspraken en standaarden voor Energiedata en IoT apparaten in de energiesector. Daarbij kunt u denken aan thermostaten, omvormers van zonnepanelen maar ook laadpalen voor elektrische auto’s. Rondom de interoperabiliteit, data governance en veiligheid van deze apparatuur bestaat nog vaak onduidelijkheid, terwijl onrust rondom data gebruik in bijvoorbeeld slimme auto’s sterk toeneemt. Tegelijkertijd is dit domein sterk in beweging met ontwikkelingen zoals de roadmap veilige hard- en software, de kabinetsvisie rondom datadelen en de ontwikkeling van de nieuwe energiewet.

Toelichting

Aanleiding voor deze werkgroep vormen de bijeenkomsten met de grote groep stakeholders, gestart tijdens de driedaagse bijeenkomst in Wageningen en latere vervolgbijeenkomsten op verschillende plekken in het land. Door diverse experts uit de branche uit te nodigen kunnen we de hiervoor geschetste omstandigheden vanuit meerdere perspectieven belichten, duidelijkheid verschaffen en gebieden duiden waarover afspraken kunnen worden gemaakt, zoals:

a. Interoperabiliteit.
De oriëntatie draait om energiedata die te herleiden is tot huishoudens of personen. Hiervoor zijn afspraken vastgelegd in de AVG, maar daarmee is niet geborgd dat bijvoorbeeld iedere thermostaat kan communiceren met de toekomstige warmtepomp. Wie bel je wanneer concurrerende systemen achter de meter elkaar niet begrijpen? Wie handhaaft en hoe? Hoe maken we voor gebruikers transparant hoe data veilig en vertrouwd gebruikt worden? Wie vertegenwoordigt in dit kader de gebruiker? Welke uitwisselingstaal gebruiken we? Worden toegankelijke bronnen gepubliceerd?

b. Continuïteit en beveiliging.
Wie toetst of situaties kunnen leiden tot instabiliteit? Zijn aanvullende afspraken nodig rondom cybersecurity? Zijn apparaten in huis voldoende beveiligd voor indringers van buiten? Moet meetdata digitaal worden ondertekend?

c. Bestaande standaarden.
Er bestaan al vele standaarden voor o.a. IoT apparatuur. Welke zijn dit? Welke keuringsinstanties  certificeren? 

d. Data governance.
Meetdata valt onder persoonsdata en de AVG. Voor het twee-wekelijks uitlezen van de slimme meter geef je toestemming. Welke afspraken zijn er of maken we over het datagebruik van derden die toegang hebben verkregen tot deze informatie, zoals een partij die persoonsdata deelt met zijn IT leverancier? Kan vendor lock-in worden voorkomen? Wie is aanspreekbaar wanneer data openbaar wordt of wordt gestolen? Mag een leverancier analyses doen of bijv. zonnepanelen nog goed presteren?

Doet u mee? Meld u aan bij Tijs Wilbrink of René Montenarie

Deel dit:
1 reactie

bericht verwijderd