Mark Kooijman

Werkzaam bij de overheid, Adviseur verduurzamen bebouwd omgeving
Wie is Mark?

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik woon in een rustige wijk van Nijmegen.

Mijn werk en hobbies

Ik ben als teamleider/adviseur werkzaam bij een ingenieursbureau in Veenendaal


Het team wat ik aan stuur is Team Integrale Verduurzaming. In dit team pakken we alle projecten aan die betrekking hebben op het verduurzamen van bestaande en nieuwebouw objecten. Dit is zowel gebouw gebonden als gebiedsgerichte.


Ik zelf houd me bezig met de stads/dorp brede aanpak en WUP’s binnen de gemeente en adviseer een van de grootste woningcorporaties


Dit alles vanuit een technisch en sociaal uitgangspunten

Mijn omgeving

Ik zie dat mijn omgeving steeds bewuster wordt van de veranderingen van het klimaat. En dat ze eerst zelf wat moeten doen voordat je andere daar op aan spreekt.

Mijn droom

Ik zou graag zien dat we als wereld bewust omgaan met de natuur en klimaat. Dat we respect hebben voor onze medemens. Dat iedereen een plek moet kunnen hebben op onze aarde en dat we gaan inzien dat niet alles mogelijk is.


Daarbij dat wat we reeds kapot gemaakt hebben hersteld hebben.

Mijn expertise

Ik heb een bouwkundige achtergrond. 
Ik heb bij een scala aan bedrijven gewerkt. En ook hele mooie projecten gedraaid of aan meegedaan. Zoals projecten binnen de stroom versnelling, verduurzaming industrieterreinen, gebiedsgerichte aanpak voor verduurzamen, complexmatige aanpak voor verduurzamen. Dit niet allen vanuit een technisch oog punt maar ook sociaal, natuur en milieu, circulariteit en financieel.

Mijn mogelijkheden

Ik kan ingezet worden als sparringspartner, meedenken in mogelijkheden en adviseren.

Relevante ervaring

Op dit moment aangesloten bij de gemeente Breda, Barneveld en Apeldoorn
Adviseur bij woningcorporaties: Ymere, Woonbedrijf, Maasdelta, Vidomes
Diverse vraagstukken vanuit de RVO