Gerard Voskuilen

Prosumer, Werkgroep Energie uit Achterwillens
Mijn werk en hobbies

Als pensionado actief met vrijwilligerswerk in de lokale energietransitie en de bescherming biodiversiteit