image

Er zijn diverse initiatieven uit de coöperatieve maar ook commerciële hoek die een antwoord proberen te bieden op een steeds duidelijker zichtbaar verlangen naar een nieuwe tijd met eerlijke prijzen en transparantie. Er zijn zo’n 50 organisaties die met peer2peer en blockchain bezig zijn. Commerciële initiatieven proberen vaak de consument een alternatief te bieden via een simpele oplossing met aansprekende marketing. Hierin worden vaak dingen beloofd die in de elektrische en juridische werkelijkheid niet waar te maken zijn.

Hoe kan het dan wel? Een belangrijke stap is het geven van inzicht in de elektrische, juridische en sociale werkelijkheid van de energievoorziening. Energy literacy en respect voor de werkelijke waarden en drijfveren van zowel burger als consument zijn een belangrijke voorwaarde voor begrip en acceptatie van de energietransitie. Maar ook goede communicatie over het daaruit voortvloeiende belang van ‘mee ademen met de bronnen’ oftewel smart grids en het balanceren van vraag en aanbod is nodig voor begrip en medewerking daarbij. Mensen moeten het kunnen snappen net als Internet nu.

De groep die deze casus heeft voorbereid heeft ook een beeldplaat (zie onder) gemaakt die de casus illustreert en waar ze het over willen hebben. De groep gebruikt deze plaat dus als leidraad voor het gesprek over de publieke waarde en het tastbaar maken van de urgentie, in plaats van het bedenken van scenario’s. Het gaat hier om energie als verbinding van de gemeenschap en de mogelijkheden die daar zitten.

Wat spreekt je aan in dit beeld?

 • Het is gebaseerd op de economische werkelijkheid: maar wil je die behouden? 
 • Ik mis de happy flow: nu is voldoende energie! Maar wat als dat er niet is? 
 • Dit is een utopie: samen vertrouwen, maar zo is het niet, persoonlijk belang speelt ook
 • Liever rotonde of een poort naar duurzaamheid voor iedereen, dan een kloof 
 • Altijd regels voor transactie in algoritmen: business rules! (+ waarden)
 • Waarde: dk geen winst… diversiteit keuzevrijheid om wel / niet mee te doen 
 • Op zo’n laag mogelijk niveau het organiseren 
 • Niet bij iedere stap denken aan hoe het NU is 
 • Hij heeft invloed! Alleen als je er naar kijkt! 
 • Uber AirBNB
 • Je wilt bij een gemeenschap horen
 • In discussie ontbreekt concreetheid 

Welke bouwblokken missen als we een brug willen bouwen?

 • Wat is in de kern het organisatorische verschil? 
 • Motivatoren voor er besluit / … persoonlijke situatie waarden
 • Dienstverlening op basis van diversiteit in motivatoren 
 • Verantwoordelijkheid programma: leveranciers => burgers 
 • 3 vrijheden: dispatch, distributie (productie en afname), contract 
 • Systeemverantwoordelijkheid
 • Markttoegang voor ieder onder verantwoording voor systeem 
 • Alle rollen afschaffen => iedereen is ‘participant’ 
 • Niet urgentie aanjagen, je bent zelf het vliegwiel 
 • Level playing field 
 • Iedere participant / actor heeft systeemverantwoordelijkheden 
 • Is dit een straat over 100 mensen verspreid over NL? 
 • Cooperaties: geef ons het recht om het zelf te doen
 • Kapstok nodig = pw = ontwerpprincipes 
 • Hoe zit het met bestuur? 

Wat doe je al?

 • Met schaalverkleining worden (balans)problemen ook kleiner 
 • TNO + UU: onderzoek wat als prog. vernauw bij kleinverbruiker komt?