Bericht

Welke rol speelt open source in het versnellen van innovatie?

Geplaatst op 15 april 2024, 11:09 uur
Illustration

In welke gevallen wil je wel (of juist niet!) inzetten op open source technologie als je met publiek geld innovatie stimuleert in de energietransitie? 

Om beter te begrijpen onder welke voorwaarden open source innovatie kan versnellen werken we vanuit de Topsector Energie Digitalisering, TKI Urban Energy en RVO samen met het samenwerkingsverband Studio Holon. We kiezen ervoor om het onderwerp breed in te steken en kijken naar verschillende vormen van open source, naast broncode van software bijvoorbeeld ook open standaarden, open data en open samenwerking.
 
Voor niet IT-ers kan 'open source' al snel een abstract begrip zijn, wat het gesprek over de waarde ervan in de weg staat. Daarom is opnieuw gekozen voor een specifiek toepassingsgebied als casus: Energy Hubs op bedrijventerreinen. Op dit moment vinden veel innovatieve ontwikkelingen op het gebied van slimme (digitale) energiesystemen plaats rondom lokale elektriciteitssystemen en Energy Hubs. Daarbinnen zijn bedrijventerreinen het verst en is de urgentie hoog. 

Benieuwd? Lees meer over de verkenning hieronder. Werk je aan de ontwikkeling van een Energy Hub op een bedrijventerrein en spreekt dit onderwerp je aan? Of heb je ervaring met open source werken -binnen of buiten het energiedomein- en wil je die lessen delen? Neem contact op en blijf op de hoogte!

Deel dit: