Bericht

FAQ: De ins- en outs van netcongestie en transportschaarste

Geplaatst op 29 september 2022, 15:34 uur
Illustration

Met de toenemende installatie van duurzame opwek en de elektrificatie van allerlei processen, neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. De term netcongestie komt dan ook steeds vaker voorbij. Met netcongestie wordt drukte op het stroomnet bedoeld waardoor er geen transportcapaciteit voor duurzame opwekinstallaties beschikbaar is, dit laatste vaak aangeduid als transportschaarste. Er zijn in de sector nog veel onduidelijkheden over dit onderwerp. Men heeft vaak nog geen goed beeld van de regels en processen omtrent netcongestie en de uitwerkingen ervan, waardoor mogelijke oplossingen vaak stranden. Het gebeurt nog vaak dat men de klok heeft horen luiden, maar niet precies weet waar de klepel hangt. Dit is waarom TKI Urban Energy een kennisdossier met Frequently Asked Questions heeft gepubliceerd: "FAQ: De ins- en outs van netcongestie en transportschaarste; waar zit de ruimte voor innovatieve oplossingen?" Dit kennisdossier gaat in op de heersende vragen over de begrippen, oplossingen en processen omtrent netcongestie en transportschaarste.

 

Deel dit: