Bericht

Wegbereiders deel 4, Gjalt Annega "De beschikbaarheid van data is cruciaal"

Geplaatst op 19 januari 2022, 10:05 uur
Illustration

Arash Aazami, Linda van Duivenbode en Xander Smit interviewde vijf wegbereiders van de digitaliserende energiewereld: vijf inspirerende verhalen over pionieren in de energietransitie.

Deze keer interviewden we Gjalt Annega van Emmett Green. Gjalt is projectleider bij Emmett Green. Vanuit deze rol is hij betrokken bij een grote diversiteit aan projecten in de energietransitie. Een paar quotes: ‘De beschikbaarheid van data is een cruciale pijler onder een democratisch en eerlijk energiesysteem. En daarin valt nog veel te winnen.’ & ‘Geef meer ruimte aan opschudders, mensen met nieuwe en creatieve ideeën’

Na zijn Master Ruimtevaart ging Gjalt Annega aan de slag met de energietransitie. Via Urgenda en de Vereniging Nederlandse Gemeenten kwam hij bij Emmett Green uit. Hier is Gjalt bezig met het opzetten en managen van projecten en samenwerkingen in de energietransitie. ‘We opereren in een systeem waarin veel grote spelers nog de dingen doen zoals ze ooit zijn bedacht.’ 

Kan je in een paar zinnen vertellen wat jullie bij Emmett Green doen?

Gjalt: ‘Wij zijn ondernemer in de energietransitie. We ontwikkelen en investeren in projecten om Co2-reductie voor elkaar te krijgen en de energietransitie te versnellen. Dit doen we samen met opwekkers van duurzame energie, gebouweigenaren, netbeheerders en leveranciers van schone brandstoffen. Wij hebben hiervoor een grote diversiteit van projecten onder handen: van de ontwikkeling van megabatterijen en private elektriciteitsnetwerken tot waterstofinitiatieven.’ 

Hoe kijken jullie naar kernwaarden eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar i.r.t. tot jullie werk?

‘Deze kernwaarden lopen als een rode draad door onze projecten. Zo geloven wij heel erg in de ontwikkeling van decentrale systemen. Zodat je de energie die je lokaal opwekt ook lokaal gebruikt. Daarnaast zetten wij in op samenwerkende clusters rondom energie, producten en gebruikers. Bijvoorbeeld door partijen bijeen te brengen die los van elkaar een businesscase niet sluitend krijgen. Kortom, samen ondernemen op een manier waarin iedereen gehoord is.’  

Welke zaken waar je geen invloed op hebt, beperken je groei?

‘Als startup heb je altijd zaken die belemmerend kunnen werken. Voor ons is dat bijvoorbeeld de huidige staat van het elektriciteitsnetwerk. Er wordt altijd gezegd: het net is vol. Maar dat is niet zo. Het zit alleen op bepaalde momenten vol. De oplossing is om energieopslag met energie-opwek te combineren. Maar dit is lastig te regelen. We opereren in een systeem waarin veel grote spelers de dingen doen zoals ze ooit bedacht zijn. Zo moeten we geen capaciteitsnetten meer gaan beheren, maar energienetten. Dit klinkt als een nuanceverschil: maar het vergt echt een omslag in denken.’ 

‘De beschikbaarheid van data is een cruciale pijler onder een democratisch en eerlijk energiesysteem. Maar veel data is nog niet open.’

En qua technologie?

‘Ook hierin is een wereld te winnen. De beschikbaarheid van data is een cruciale pijler onder een democratisch en eerlijk energiesysteem. Maar veel data is nog niet open. Onze oplossingen voor de opwek, opslag of conversie van energie vragen om allerlei insights. Hoe is de piekverdeling in een gebied, welke capaciteit is voorhanden? Hiervoor moet je eerst naar de netbeheerder: daarmee kun je als bedrijf of particulier niet zelf aan de slag. Ook zoiets: de Europese Commissie biedt je allerlei tooling om duurzame projecten mogelijk te maken. Denk aan GIS-oplossingen waarmee je kunt simuleren wat zonnepanelen op een bepaalde locatie doen. Prachtig, ware het niet dat je het moet doen met datasets uit 2016.’  

Wat hebben we hiervoor nodig?

‘Het is nu tijd om ons los te maken van het oude systeem. Waarom is Tesla zo succesvol? Niet omdat ze tien jaar lang in hun lab zijn gaan zitten. Ze zijn gaan bouwen. Verandering bereik je niet door er in lengte van dagen over te praten met de usual suspects die altijd aan tafel zitten. Nee, we moeten doen! Onder meer door meer ruimte te geven aan opschudders. Mensen met nieuwe en creatieve ideeën. Talentvolle en ambitieuze ambtenaren die vanuit een ander gezichtspunt durven te kijken.’ 

Als jij de minister van EZK was, wat zou het eerste zijn dat je aan zou pakken?

‘Ik zou duidelijke keuzes maken. Laten we ons als land focussen op drie dingen waar je écht goed in wilt en kunt zijn. Ooit zijn we als land groot geworden in de waterbouw. Dit kon omdat we het als land veel hebben gedaan: omdat het nodig was om ons eigen land te beschermen. Dankzij de ervaring die we hebben opgedaan, zijn we mondiaal de grootste kennisexporteur op dit gebied. Dit kan met de energietransitie ook. Waar ik aan denk…? De ontwikkeling van een waterstofeconomie is een goede kandidaat.’

Deel dit: