Bericht

Enquête naar principes van digital twin voor de fysieke leefomgeving

Geplaatst op 24 juli 2021, 12:32 uur

GeoSamen is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen dat zich richt op innovatie met geo-informatie.
Eén van de initiatieven is 'Wijs met Locatie': https://www.wijsmetlocatie.nl/  - kennis delen over AI, digital twins en ethiek.

Daar vind je de volgende uitnodiging:

Welke principes vind jij dat er zouden moeten gelden bij het maken of inzetten van een digital twin? In een online enquête leggen wij je 30 stellingen voor. Deze stellingen hebben betrekking op uitgangspunten die een rol spelen bij de ontwikkeling en het gebruik van digital twins voor de fysieke leefomgeving. De uitkomsten van de enquête zijn input voor het opstellen van een ethisch kader voor digital twins.

Illustration
 
Deel dit: