Bericht

Uitnodiging: 8 oktober brede bijeenkomst Club van Wageningen.

Geplaatst op 20 juli 2021, 11:01 uur

We nodigen alle leden van harte uit om deel te nemen aan de volgende bijeenkomst van de Club van Wageningen die in het teken zal staan van de centrale vraag: #hoedan?!

De digitalisering van het energiesysteem zet nog altijd door, in ongekend tempo. We zien enorm veel initiatieven die in een ‘digitaal gat’ springen om decentrale opwekking, afname en opslag mogelijk te maken. Lukt het deze coöperatieve, semipublieke en private startups om hun initiatief zo op te zetten dat het energiesysteem democratisch bestuurbaar blijft, eerlijk en inclusief?
 
Op 8 oktober willen we weer een keer fysiek bij elkaar komen met verandernetwerk ‘de Club van Wageningen’. We onderzoeken samen met een aantal startups (ook uit de coöperatieve hoek!) waar zij tegen aanlopen, bij het realiseren van hun - vaak grootse - ambities. Ook kijken we waar wij hen kunnen ondersteunen vanuit ons netwerk, opdat zij hun volledig potentieel realiseren.  En ontdekken we wat wij van hen kunnen leren! We nodigen u persoonlijk uit om daarbij te zijn.

  • Waar en wanneer
    Deze dag zal plaatsvinden op een centrale locatie in het land van 10.00 tot 17.00 uur.
  • Centrale vraag - #hoedan?!
    De generieke vraag waar we mee aan de slag gaan is samen te vatten onder de term - #hoedan?!
  • Aanmelden: let op: er is beperkt plek beschikbaar
    U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar de secretaris van de Club van Wageningen: Xander Smit 

Uitgangspunt is nog steeds de urgentie die we voelen om te voorkomen dat een digitaliserend energiesysteem verandert in een ondemocratisch, oneerlijk en exclusief systeem, zoals dat in andere gedigitaliseerde maatschappelijke domeinen ook is gebeurd/aan het gebeuren is (het internet, de taximarkt, het onderwijs, de woningverhuurmarkt).
 
Startups leren van ons netwerk – wij leren van startups
Naast dat we met elkaar naar de uitdagingen van een aantal digitale energie startups zullen kijken, zullen we inchecken bij een aantal initiatieven van het afgelopen jaar, die al bijdragen aan #hoedan?!. Wat leren zij van deze startups? En wat zijn voor hen vervolgstappen, waar ze al dan niet hulp bij nodig hebben van ons als netwerk?
 
Denk aan het slimme meter prototype (Michiel Sintenie), de Publick Stack uitwerking voor laadinfrastructuur (Waag), en de twee initiatieven in Helmond om energie delen in de wijk mogelijk te maken middels een digitaal platform (UN Sense, Hans Bouwknegt en Emmelien Kneppers en de Energy Match casus van TU Eindhoven, Elke den Ouden en Rianne Valkenburg).
 
We zullen verder stil staan bij een aantal metavragen:
Wat leren we van deze concrete initiatieven over de juridische en institutionele innovatie die nodig is, om eerlijkheid, inclusie en democratische bestuurbaarheid te borgen?  #energiewet en doorvertaling daarvan naar decentrale overheden
Wat kan ieder van ons persoonlijk doen, om het energiesysteem eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar te houden en waar moeten we met elkaar aan werken/ elkaar op uitdagen?
 
We werken toe naar een nieuwe actieagenda voor de Club van Wageningen, maar er zullen vermoedelijk ook veel nieuwe relaties/samenwerkingen ontstaan op de dag zelf, van waaruit we kunnen doorwerken aan onze gezamenlijke missie.
 
Met vriendelijke groet, namens de kerngroep:
 
Arash Aazami, Pallas Agterberg, Rinie van Est, Margrethe Bongers, Martine Verweij, Harold Veldkamp, Maarten de Vries, John Post, Tijs Wilbrink, Aldert de Jongste, Louis Dietvorst, Thérésa Oost, Michiel Sintenie.
 
Xander Smit (secretaris)

Illustration
 
Deel dit: