Bericht

Verdieping in meerdere kleinere bijeenkomsten, verslag volgt

Geplaatst op 4 mei 2020, 09:16 uur

Na 5 maart zijn we met de kerngroep samengekomen. Waar we tijdens de bijeenkomst nog twijfelde of we met 'niet handengeven' stickers gingen werken, hebben we nu onze eerste videocall gehad.

Unaniem kijken we positief terug op de bijeenkomst van 5 maart. De objectopstellingen brachten de diepgang en de concreetheid waar we op hoopten. Die diepgang willen en we graag voortzetten om elkaar en het systeem echt verder te helpen. Het verslag laat nog even op zich wachten omdat we de objectopstellingen visueel laten uitwerken.

Vervolgbijeenkomst

We hebben besloten dat we - mede vanwege Corona - het komend half jaar kiezen voor meerdere kleinere bijeenkomsten met verschillende vormen. Die zijn deels online, afhankelijk van de maatregelen die de komende maanden noodzakelijk zijn. De komende periode richten we het inhoudelijke programma in. Parallel werken we een aantal van ons onder leiding van Martine Verweij aan een storyline die alles wat we geleerd hebben samenvat. Uiteindelijk brengen we al het werk samen in een grotere bijeenkomst, waarschijnlijk begin 2021.

Als u ideeen heeft voor de komende periode, vraagstukken waar u tegenaan loopt, inspiratie die u wilt delen, dan horen we die heel graag. We zullen de komende periode het netwerk ook actief benaderen.