Bericht

Michiel Sintenie, Aldert de Jongste en Arash Aazami nieuwe leden kerngroep

Geplaatst op 4 mei 2020, 08:56 uur

We zijn verheugd te melden dat er drie nieuwe leden zijn toegetreden tot de kerngroep van de Club van Wageningen:

  • Michiel Sintenie, Innovatiemanager Europa Vattenvall 
  • Aldert de Jongste, vertegenwoordiger data sharing coalition, ECP
  • Arash Aazami, Kamankir

Aldert vervangt René Montenari, die we hartelijk bedanken voor zijn bijdrage afgelopen jaren aan onze missie.

We vroegen de nieuwe toetreders naar hun motivatie om deel te nemen aan de kerngroep:

Michiel Sintenie:

"Ik zie en heb reeds ervaren dat de Club van Wageningen een grote kans is om aan de wereld te laten zien hoe je met digitalisatie een inclusief, eerlijk en democratisch bestuurbaar energiesysteem kan realiseren door de samenwerking op te zoeken en de uitdagingen en kansen, die wij zelf vanuit een productie/leveringsbedrijf niet alleen kunnen oplossen of aanpakken, te realiseren. Om de juiste onderdelen te adresseren heb je het perspectief nodig vanuit verschillende stakeholders en daarop actie te ondernemen. Ik hoop dat ik vooral op executie een waardevolle toevoeging kan leveren in het kernteam en kijk er erg naar uit."

Aldert de Jongste:

"Eigenlijk zijn alle sectoren min of meer in transitie door de digitalisering van de samenleving. De energietransitie echter is een voorwaarde voor veel van de andere transities geworden. Verschillende maatschappelijke uitdagingen zijn afhankelijk van een duurzaam en flexibel energiesysteem. Mijn werk betreft het organiseren van publiek private samenwerking rondom maatschappelijke vraagstukken voortkomend uit digitalisering. Data, datadelen en data-analytics zijn hierbij mijn aandachtsgebied. Deze deelgebieden liggen ook allemaal in het hart van de energietransitie. Het deelnemen aan en ondersteunen van de Club van Wageningen is voor mij de manier om zicht te houden op en bij te dragen aan de verschillende facetten van de energietransitie."

Arash Aazami:

“Energie is een basisbehoefte voor ieder mens, en zou daarmee ook een grondrecht moeten zijn. Vandaag hebben we de kans om middels digitale technologieën te bouwen aan een energiesysteem dat iedereen in staat stelt uit onuitputtelijke hernieuwbare bronnen in diens behoefte te voorzien. We kunnen een energiesysteem ontwikkelen dat tot in de haarvaten gedistribueerd, democratisch en duurzaam is. Daar naast een verbindende visie inzet vanuit alle gelederen van de maatschappij voor nodig. De Club van Wageningen verbindt al deze gelederen."