Bericht

Paper Platformeconomie van Taskforce VNO-NCW en MKB Nederland:

Geplaatst op 16 september 2019, 15:03 uur

Uit dit paper:

Onze economie digitaliseert steeds verder en steeds sneller. Dit is een wereldwijd fenomeen. Dus, in Nederland is dat niet anders. Onderdeel van deze verandering is dat digitale platformen dominanter worden in de economie. De digitale platformen zijn één van de belangrijkste game changers en drivers van de digitale transitie van onze economie.

Platformen brengen enorme kansen met zich mee voor bedrijven, bieden grote voordelen aan consumenten en zorgen voor veel extra welvaart. Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling ook een aantal belangrijke schaduwkanten en brengt het economische en maatschappelijke vragen met zich mee, rond marktmacht, gebruik van data, impact op waardeketens, arbeidsmarkt, ons sociale stelsel, etc.

De vraag die dit paper wil beantwoorden is wat er nodig is om het volledige potentieel van de platformsamenleving te benutten. We moeten de transitie  omarmen, met oog voor alle partijen. Dit gaat verder dan alleen de kansen van de platformbedrijven te beschrijven en maatregelen te nemen om die kansen te vergroten. Het gaat er juist ook om de negatieve maatschappelijke effecten van (steeds groter wordende) platforms in beeld te brengen en een plan te maken hoe die weg te nemen. Nederland heeft daarbij nu nog een goede uitgangspositie. Maar, de snelheid waarmee we daartoe in de praktijk in staat zijn hangt direct af van de mate waarin we erin slagen een antwoord te bieden op de uitdagingen van de platformsamenleving.

Deel dit: