Activiteit

Werksessie met Nationaal Klimaat Platform: randvoorwaarden digitalisering

dinsdag 9 april 2024 , 12:00 - 15:30 uur
Illustration

De Club van Wageningen en het Nationaal Klimaatplatform werken in een besloten bijeenkomst op 9 april aan de vraag:

“Wat moet er op het gebied van digitalisering geregeld worden om energiegemeenschappen mogelijk te maken.”

De opbrengst van deze bijeenkomst wordt onderdeel van een advies van het Nationaal Klimaatplatform aan de minister voor Klimaat en Energie. We willen op deze sessie concrete casuïstiek benutten om die randvoorwaarden scherp te krijgen. 

De bijeenkomst is op dinsdagmiddag 9 april in Utrecht en op uitnodiging. Als je vind dat je niet mag ontbreken of iemand kent die erbij moet zijn geef dat dan door aan de secretaris.

Achtergrond

Als het gaat om het leveren en delen van zelf opgewekte energie vormt digitalisering een belangrijk thema. Daar is nog weinig aandacht voor. Dit is één van de knelpunten die de ontwikkeling van energiegemeenschappen in de weg staat. Wij zien een groei in de activiteiten van energiegemeenschappen. Hun bijdrage aan het duurzame energiesysteem wordt steeds belangrijker. Het Nationaal Klimaatplatform werkt samen met maatschappelijke partners en ministeries aan een programmavoorstel voor structurele versterking van de bijdrage van energiegemeenschappen aan de klimaatopgave. Hiermee krijgt het onderzoek van Waag Naar een stevige positie voor maatschappelijk initiatief | Nationaal Klimaat Platform een vervolg. Op 1 mei zal een voorstel worden aangeboden aan de minister. Een belangrijk onderdeel van het voorstel gaat over de randvoorwaarden waarbinnen maatschappelijke initiatieven ook daadwerkelijk kunnen bijdragen. Digitalisering is een van de onderwerpen die daar een plek krijgt. We hebben uw hulp nodig om te bepalen welke onderwerpen we daar centraal zetten.

Aanmelden

De bijeenkomst is op uitnodiging. Mocht u mensen weten die hierbij zouden moeten zijn, geef dat dan door aan secretaris Xander Smit. 

Deel dit: