Activiteit

Bijeenkomst: Digital Twin als toekomstvoorspeller in Emmen

dinsdag 30 mei 2023 , 9:30 - 13:00 uur
Illustration

Provincie Drenthe, gemeente Emmen, Club van Wageningen en het platform Transform organiseren een exclusieve bijeenkomst in de gemeente Emmen op 30 mei 2023 van 9:30 tot 13:00 uur. Tijdens de bijeenkomst bundelen we de krachten van het netwerk van Club van Wageningen en Transform. Samen met een exclusieve groep van experts aangevuld met vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente gaan we aan de slag.

Meld u bij de secretaris als u geinteresseerd bent

De vraag van Emmen
Emmen roept de hulp in van de leden van Club van Wageningen en de vernieuwers van Transform om te onderzoeken wat er nodig is om een eerlijk, inclusief democratisch bestuurbaar digitaal energie ecosysteem te realiseren met meerdere 'holonen'. Er zal een meerjarig programma in Emmen lopen en we hebben de kans om samen langere tijd op te trekken. Dat is enorm waardevol omdat we op deze manier een praktijkcasus kunnen koppelen aan belangrijke vraagstukken rondom het decentraliserende energiesysteem zoals de governance, wet en regelgeving, digitalisering. We hebben de intentie meerdere sprints/ bijeenkomsten te organiseren waarin we bijvoorbeeld willen komen tot de ontwerp-principes voor digitalisering, een vertaling van de principes van de Wereld van B.

Achtergrond: Ontwikkelen en Realiseren van een Toekomstbestendig Energiesysteem Emmen

In Emmen gebeurt ontzettend veel op het gebied van energie. Op een paar vierkante kilometer komen producenten van hernieuwbare energie (elektriciteit en waterstof) en een grote vari√ęteit aan afnemers (zware industrie, glastuinbouw, gebouwde omgeving en bedrijventerreinen) bij elkaar. Daarnaast worden verschillende initiatieven, zoals energie opslag middels perslucht, in Emmen ontwikkeld. Binnen de Ehub Emmen willen we het energiesysteem van de toekomst ontwerpen. Door data van energieverbruikers, producenten en netbeheerders in te voeden in een Digital Twin (virtuele wereld) kunnen we de kansen en mogelijkheden voor de energieregio Emmen zichtbaar maken. Een deel van deze mogelijkheden kunnen direct toegepast worden en zijn stakeholders wellicht al mee bezig. Deze ontwikkelingen moeten we vooral ondersteunen en waar mogelijk versnellen. Andere kansen (zoals sturen op daadwerkelijk realtime energiegebruik) laat wet- en regelgeving nog niet toe. De Digital Twin kan de kansen tastbaar maken en dienen als input voor lobbytrajecten.¬†

Deel dit: