Activiteit

Bijeenkomst consultatie ACM altern. transportrechten en ‘use it or lose it'

woensdag 26 oktober 2022 , 9:00 - 11:00 uur
Illustration

De Club van Wageningen organiseert in samenwerking met de ACM een online bijeenkomst rondom de consultatie die de ACM heeft uitgezet over het beter benutten van het net. Doel is dat de leden van Club van Wageningen beter toegerust zijn om op de consultatie te reageren, maar ook om het geluid van leden van de Club van Wageingen naar voren te brengen. De ACM zal tijdens de bijeenkomst een toelichting op de consultatie geven. Vervolgens zal Harold Veldkamp met concrete voorbeelden de consultatie onder de loep nemen. De deelnemers kunnen vragen stellen en reflecteren. 

Praktische info:

Datum: 26 oktober 9:00 tot 11:00 uur
Locatie: Online bijeenkomst
Aanmelden kan per mail bij de secretaris.

Let op: De bijeenkomst vindt op korte termijn plaats omdat de termijn van de consultatie op 4 november sluit. Mocht dat leiden tot onvoldoende deelnemers dan zullen we de sessie niet door laten gaan. Dat beslissen we op 21 oktober.

Alle informatie over de consultatie vind u op de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatie-alternatieve-transportrechten-en-use-it-or-lose-it

Korte samenvatting consultatie door ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een consultatie over alternatieve transportrechten en ‘use it or lose it’ (hierna: UIOLI). Deze maatregelen kunnen leiden tot een efficiëntere benutting van de (schaarse) transportcapaciteit op het elektriciteitsnet en kunnen helpen om congestieproblemen te verzachten. Deze maatregelen moeten wel worden ingevoerd onder de juiste voorwaarden.

Op dit moment zijn alternatieve transportrechten en UIOLI niet toegestaan. De regels (codes) voor nettoegang zouden daarvoor moeten worden aangepast. Daartoe zet de ACM met deze consultatie een eerste stap. Het vertrekpunt van de ACM is dat alternatieve transportrechten en UIOLI waardevolle toevoegingen kunnen zijn aan de bestaande kaders. Om vanuit een breed perspectief informatie op te halen over de uitwerking, randvoorwaarden en voor- en nadelen van alternatieve transportrechten en UIOLI start de ACM deze consultatie.

De ACM roept alle geïnteresseerde partijen op om te reageren op deze consultatie. De ACM verzoekt u uiterlijk 4 november 2022 te reageren. Kort na afloop van deze termijn zal de ACM de consultatiereacties publiceren op haar website. Indien delen van uw reactie vertrouwelijk zijn, verzoekt de ACM u daarom om dat duidelijk aan te geven.

Deel dit: