Activiteit

Cybersecurity in de Energiesector: wie is de zwakste schakel?

dinsdag 31 mei 2022 , 15:30 - 17:00 uur
Illustration

In het energiesysteem van de toekomst speelt digitalisering een cruciale rol. Zonder digitalisering geen gedistribueerd, ‘smart’ en duurzaam energiesysteem. Maar door de veelheid van spelers en de toenemende complexiteit ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoe zorgen we voor een inherent veilig energiesysteem?

Wie is de zwakste schakel?
- Zijn de verschillende technische partijen voldoende toegerust op de toekomst? 
- In hoeverre bevordert het huidige beleid en regelgeving de kwetsbaarheid van het systeem?
- Zijn alle betrokken partijen zich überhaupt bewust van de urgentie? 
- Wie is hier de zwakste schakel?

Wie is er zeker bij?
- Anjos Nijk, directeur European Network for CyberSecurity 
- Daan Keuper, Ethical Hacker Computest en winnaar Global Hack-competitie Pwn2Own ‘22 
- Harold Veldkamp, directeur Topsector Energie Digitalisering

Waarom wil je aanwezig zijn?
Samen met jou gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. En we gaan in gesprek over de juiste maatregelen. De inzichten en ontwikkelvragen nemen we mee in de programmering van de Topsector Digitalisering ’22-’23. Bovendien doe je nieuwe kennis op van de meest actuele ontwikkelingen op dit vlak en kan je in gesprek met experts.

Meld je nu aan
De inspiratiesessie vindt digitaal plaats op dinsdag 31 mei van 15:30 tot 17:00 uur.

Aanmelden: Cybersecurity in de Energiesector: wie is de zwakste schakel?

Deel dit: