Erik van Wijk

wo 22 juli 2020 12:25
Hi Martine, precies om redenen van 'social just', 'inclusiviteit' en 'betaalbaarheid voor iedereen' zijn wij als Climate-KIC in een programma met onder meer Amsterdam (en nog 14 andere Europese steden) gestart om een 'systeem transformatie' versnelling mogelijk te maken in de manier waarop we wonen, leven en werken. Commerciele initiatieven die krenten uit de pap halen, hinderen meestal het financiele stuk van de transitie casus ten nadele van die andere zaken die ook moeten gebeuren (maar nu nog geld kosten). Terwijl de combinatie van systemen juist weer wel noodzakelijk is om gewenste woonkwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid op te leveren. Wij zetten juist in op het versterken van de kracht van het collectief om de transitie van de leefomgeving te versnellen. Eigenaarschap en sociale cohesie zijn o.i. essentieel voor de toekomst waarin circulariteit een uitgangspunt is. Platforms zullen nodig zijn, en kunnen juist ingezet worden om collectiviteit te versterken. Het voorkomen van 'ongewenste afroming' is een element dat belangrijk is om betaalbaarheid te bewaren. Nog veel meer over te vertellen en excuus voor de wellicht wat abstracte schetsing, maar hierbij aanbod om onze ervaringen met jou te delen.
Hartelijke groet,
Erik van Wijk - Program Lead '1 Million Near-Zero-Energy Homes in Europe' - Climate-KIC